نرخ رشد مرکب سالانه(Compound Annual Growth Rate - CAGR)

نرخ رشد مرکب سالانه اصطلاح ویژه‌ای برای یک کسب و کار و سرمایه‌گذاری است که با نسبت تصاعد هندسی، میزان ثابتی برای بازگشت سرمایه در یک دوره زمانی تعیین می‌کند.

\(\textrm{CAGR} (t_{0},t_{n})=\left({V(t_{n})/V(t_{0})}\right)^{\frac {1}{t_{n}-t_{0}}}-1\)

ارزش اولیه: \( V(t_{0})\)

ارزش نهایی: \(V(t_{n})\)

تعداد سال: \(t_{n}-t_{0}\)

در این مثال ما میزان رشد مرکب سالانه بیش از سه دوره را محاسبه خواهیم کرد. فرض کنید که درآمد پایان سال کسب و کار برای سال ۲۰۲۰ مقدار ۹۰۰۰ و برای سال ۲۰۲۳ مقدار ۱۳۰۰۰ دلار باشد.

لذا برای محاسبه میزان رشد مرکب سالانه (CAGR)

\({\textrm{CAGR}}(0,3)=\left({\frac {13000}{9000}}\right)^{\frac {1}{3}}-1=0.13=13\%\)

این تعدیل شده میزان رشد هر سال است. این میزان رشد شما را از ارزش اولیه به ازای تعداد سالهای وارد شده به ارزش نهایی می‌رساند. اگر میزان رشد در هر سال همان مقدار باشد. (در واقع، مقدار رشد به ندرت همسان است)

منابع:

نرخ رشد مرکب سالانه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد