فلزهای گران‌بها (Precious metal)

فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره بیشتر به عنوان ذخیره ثروت شناخته می‌شوند و برای نسل‌ها در میان مردم مرسوم بوده‌اند. سرمایه‌گذاری فلزات گرانبها به عنوان پوششی در برابر تورم و سقوط سهام تلقی می‌شوند، نقدشوندگی بالایی دارند و یک جایگزین برای پول می‌باشند. همچنین فلزات گرانبها به عنوان مکملی امن در سرمایه‌گذاری سهام و اوراق قرضه در نظر گرفته می‌شوند.

بسیاری از سرمایه گذاران فلزات گرانبها خود را در حساب کارگزاری سهام مدیریت می‌کنند. اگر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند طلا به شکل فیزیکی را در خانه‌های خود ذخیره نکنند، صندوق‌های قابل معامله گزینه خوبی است.

طلا و دیگر فلزات اگر چه در موارد محدود در صنعت استفاده می‌شوند و جواهری ارزشمند بحساب می‌آید اما از لحاظ اقتصادی ارزش ذاتی ندارند. ما طلا را از زیر زمین در آفریقا یا جاهای دیگر استخراج می‌کنیم. سپس آن را ذوب می‌کنیم، سوراخ دیگری حفر می‌کنیم، دوباره آن را دفن می‌کنیم و افرادی را استخدام می‌کنیم تا اطراف آن نگهبانی کنند. چنین چیزی هیچ ارزش کاربردی‌ای ندارد. هر کسی که از مریخ تماشا می‌کند، از تعجب سر خود را می‌خاراند. - وارن بافت

منابع:

سرمایه‌گذاری فلزات گرانبها برای مبتدیان - بورس استریت