بیمه (Insurance)

بیمه سازوکاری است که طی آن بیمه‌گر، بنا بر ملاحظاتی تعهد می‌دهد که خسارت احتمالی بیمه‌گذار را به شرط وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی مشخص، جبران یا خدمات مشخصی را به وی ارائه کند. بنابراین، بیمه یک روش‌ مقابله با ریسک است.

شرکت‌های بیمه عموما توانایی پوشش حوادثی که به طور همزمان افراد زیادی را متاثر می‌کنند (نظیر جنگ و فاجعه‌های طبیعی)را ندارند. حالت ایده‌ال برای شرکت‌های بیمه، حوادث و ریسک‌های غیرمرتبط است. در قسمت‌های بعد با تنوع‌سازی به عنوان یک روش مقابله با ریسک آشنا خواهیم شد. در دیگر بخش‌ها یاد خواهید گرفت که سرمایه‌گذارها ‌ و معامله‌گرها گاهی نقش بیمه‌کننده سرمایه‌‌ها و دارایی‌ها را بازی می‌کند و می‌تواند ار اصول اولیه بیمه برای موفقیت خود در سرمایه‌گذاری استفاده نماید.