وام (Loan)

وام، گونه‌ای قرض دادن پول سود‌دار است، که در زمانی مشخص بین قرض دهنده و قرض گیرنده انجام می‌شود. عموما هر پرداخت قسط شامل پرداخت اصل وام / استهلاک (amortization) همراه می‌شود.

نرخ‌بهره (Interest rate)

نرخ‌بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. این امر به دلیل تفاوت ارزش پول در دو زمان مختلف است؛ به این معنی که قدرت خرید پولی که رد و بدل می‌شود در زمان دریافت وام، بیشتر از زمان پس دادن آن است. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری وام‌دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به این نرخ اضافه گردد. نرخ‌بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، بر حسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است،می باشد

نرخ‌بهره بدون ریسک (Risk-free interest rate)

نرخ‌بهره بدون ریسک از انواع نرخ‌های بهره‌است و به میزان بازده یک سرمایه‌گذاری احتمالی اطلاق می‌شود، که در طول یک دوره زمانی معین، بدون ریسک مالی باشد. از آنجا که سود حاصل از این نوع سرمایه‌گذاری بدون تحمل ریسک به دست می‌آید، لذا هر سهام دیگری در طول زمان انتشار و مبادله باید دارای نرخ‌بهره بالاتر نسبت به نرخ‌بهره بدون ریسک باشد، تا سرمایه‌گذاران انگیزه برای نگهداری سایر سهام را داشته باشند.

در آمریکا نرخ‌بهره بدون ریسک با توجه به سود بر روی باند‌ها تعیین می‌گردد زیرا فرض بر این است که حکومت به هیچ وجه ورشکست نمی‌شود و می‌تواند پول جدید منتشر (اصطلاحا چاپ) نماید. اگرچه انتشار پول جدید در کشور معتبر است اما باعث ضعیف شدن قدرت خرید واحد پولی در برابر دیگر واحدهای پولی خواهد شد.

منابع:

وام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نرخ‌بهره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد