گزارشات و فرم ها

هنگام تحقیق در مورد سهام چندین سند وجود دارد که باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید تا مشخص شود که سهام مورد نظر شما سهام بالقوه‌است و شایستگی نسبی خرید را دارد عبارتند از:

فرم‌های 10K , 10Q

هنگام تحقیق در مورد سهام پنج سند وجود دارد که باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید تا مشخص شود که سهام مورد نظر شما سهام بالقوه‌است و شایستگی نسبی خرید را دارد عبارتند از:

  • فرم 10-K - این یکپارچه سازی سالانه با کمیسیون اوراق بهادار است (SEC) و احتمالا مهم ترین تحقیق در دسترس برای سرمایه گذاران در مورد یک شرکت است.
  • آخرین فرم 10-Q - این نسخه سه ماهه فرم 10-K است.
  • بیانیه پروکسی - بیانیه پروکسی شامل اطلاعات در مورد هیئت مدیره و همچنین جبران مدیریت و پیشنهادات سهامداران است.
  • آخرین گزارش سالانه - هنگام خواندن گزارش سالانه، شما می‌خواهید متوجه شوید که رئیس، مدیرعامل و بعضی اوقات مدیر مالی و یا دیگر مدیران ارشد چگونه کسب و کار را اداره می‌کنند و چه میزان سود دارند.

اظهارنامه مالی

قبل از خرید سهام مالکیت در یک شرکت و سرمایه‌گذاری در سهام آن، بسیار مهم است که شما سه اظهارنامه مالی زیر را بررسی کنید:

  • بیانیه سود
  • ترازنامه
  • بیانیه جریان پول نقد.

فرم‌ 13F

فرم‌های که فاندهای بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار هر ۳ ماه از وضعیت وضعیت پرتفولیو منتشر می‌کنند