عرضه اولیه سهام (IPO)

سرمایه‌گذاری خصوصی (Private equity) در علوم مالی، تأمین‌مالی شرکت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که خارج از بازار دادوستد اوراق بهادار در بورس انجام می‌گیرد و غالباً مشتمل بر سرمایه‌گذاران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مدیریت و تأمین‌سرمایه‌ای است.

این نوع سرمایه‌گذاری:

  • در مراحل ابتدایی طرح‌ها و شکل‌گیری شرکت‌ها توسط و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر (Venture Capital)
  • در مراحل رشد شرکت‌ها، با حجم بالاتری از سرمایه در طرح‌های توسعه‌ای و رشد (Growth Fund)
  • در مراحل بعدی استفاده از صندوق‌های تأمین مالی اهرمی (Buyouts)
  • و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیش از انتشار عمومی سهام (Mezzanine Finance) صورت می‌پذیرد.

عرضهٔ اولیهٔ سهام، (Initial Public Offerings) که به اختصار با IPO نشان داده می‌شود، عبارت است از نخستین فروش سهام یک شرکت خصوصی که طی آن به یک شرکت عمومی تبدیل می‌شود.

یک IPO مانند یک معامله مذاکره شده‌است، فروشنده‌است که زمان عمومی شدن را انتخاب می‌کند و بعید است زمانی که مطلوب و بنفع شما باشد را انتخاب کرده باشد. - وارن بافت

منابع:

عرضه اولیه سهام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سرمایه‌گذاری خصوصی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد